TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2014-02-05 22:30:06
EU tvingar STIM att redovisa radiopengar
Igår röstade Europaparlamentet igenom en ny lagstiftning som tvingar STIM och liknande upphovsrättsorganisationer att noggrannare redovisa hur pengar från användare av licensierad musik, t.ex. radiostationer, används.

Onair har tidigare skrivit om den s.k. analogifördelningen, dvs att STIM delar ut upphovsrättspengar som kommer från radiostationerna, baserat på hur mycket speltid varje artist har fått i Sveriges Radios kanaler, oavsett hur mycket varje verk spelas i andra kanaler. Detta missgynnar alltså smala artister som spelas på närradio- eller renodlade webbradiokanaler.

Hur denna fördelning av inkomna medel ser ut, är i dagsläget en intern angelägenhet inom STIM, m.fl.

Men nu tvingar en ny EU-lagstiftning upphovsrättsorganisationer att redovisa hur fördelningen ser ut.

- Nu får artister och författare större möjlighet att kontrollera hur deras pengar hanteras av insamlingssällskapen, säger Christian Engström, EU-parlamentsledamot för svenska Piratpartiet.

Det nya EU-direktivet innehåller också detaljerade regler för hur insamlingssällskapen ska redovisa intäkter och kostnader, inklusive löner och styrelseförmåner.

- Den här öppenheten behövs. Det har varit alldeles för många skandaler runt om i Europa, inklusive Sverige, säger Christian Engström vidare.

Ett EU-direktiv tvingar medlemsländerna att införa en nationell lag. Det är nu alltså upp till regeringen att skapa en ny lag som är tillämpningsbar för svenska förhållanden.

Artister kommer nu också att få möjlighet att själva välja hur de vill sprida sina verk. De kan alltså skriva speciella avtal med respektive radiostation, om så önskas, trots att de "STIMar" sina verk.

Gäller även Copyswede

Förutom STIM gäller det nya direktivet också för upphovsrättsorganisationen Copyswede. De får en del av sina intäkter från den s.k. privatkopieringsavgiften som läggs på lagringsmedier som hårddiskar, CD- och DVD-skivor m.m. Professionella användare av dessa lagringsmedier, t.ex. radiostationer kan återfå erlagd avgift efter ansökan hos Copyswede. Med det nya EU-direktivet kommer alltså konsumenter och radiostationer att enklare kunna få redovisat hur ersättningssystemet ser ut.


Tidigare nyhet:
http://www.onair.nu/news/visa.asp?ID=2412

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten