TIPSA REDAKTIONEN: nyhe[email protected]
Publicerad: 2014-04-01 07:03:07
Ny myndighet förnyar inte närradiotillstånd
Idag ser en ny myndighet dagens ljus, Digitalradionämnden. De ska hjälpa till i övergången från analog till digital utsändningsteknik. Samtidigt meddelar de att dagens närradiotillstånd inte förnyas när de löper ut.

Myndighetens primära uppgift är att underlätta övergången till DAB-teknik för närradio, privat lokalradio och Sveriges Radio. De kommer att arbeta tätt med Myndigheten för radio och TV, Post- och Telestyrelsen samt dagens tillståndshavare.

Sven-Erik Lürén vid Kulturdepartementet, säger till Onair:
- Vid analys har det visat sig att det har uppstått en mängd frågor, både när det gäller avtal och av teknisk karaktär, som behöver lösas. Digitalradionämnden har tillkommit för att underlätta arbetet mellan myndigheter och tillståndshavare, och vi har anställt de kunnigaste inom radioområdet just för denna uppgift.

Förnyar inte närradiotillstånd

Samtidigt meddelar Digitalradionämnden att man säger upp samtliga av dagens närradiotillstånd när de löper ut, dock senast 1 april 2016. Anledningen är att tvinga in närradion i DAB-världen.

Onair fick en pratstund med Gunilla Schemtz, generaldirektör vid Digitalradionämnden:

- Det kan tyckas bli dyrt för en liten närradiostation, men Sverige har fått direktiv från EU att samtliga analoga FM-sändare ska vara avstängda senast halvårsskiftet 2016. Vi kommer därför att propagera för en samordning mellan dagens tillståndshavare, så att man kan utnyttja samma sändare.

Samtidigt vill vi ha in alla närradiostationer i samma typ av avtal, dvs att de sändande föreningarna måste ha styrelser som samtliga är mantalsskrivan i den kommun de har tillstånd för.

Onair: Kan det betyda att sändande från grannkommuner inte längre är välkomna i styrelserna?

Gunilla Schemtz: - Det är andemeningen med de nya avtalen, ja.

Sveriges Radio tekniksamordnare

Från myndigheten har Onair fått ett utkast till en kommande broschyr riktad till dagens närradioföreningar. I den läser vi:

Sveriges Radio blir tekniksamordnare. Icke-SR-anställda kommer inte att ha tillgång till sändarutrustningen. Med detta sparar PTS in kontrollanter som idag reser runt riket för att kontrollera sändarnas effekter och annan teknisk beskaffenhet.

Att använda en analog FM-sändare efter att sändningstillståndet har gått ut eller efter 1 april 2016, medför ett vite på 50.000 kr.

Stationer som enbart sänder över webben, kan ansöka om ett s.k. "Förenklat webb-närradiotillstånd", om man kan visa att man har gjort tekniska begränsningar så att endast boende i närområdet kan lyssna.

De nya sändningsavgifterna för närradio i DAB, kommer att baseras på bl.a. befolkningsmängden, län man sänder i, samt en faktor som baseras på de tre senaste årens lyssnarsiffror i SIFO:s mätningar.

Publicerad av: Henrik Lirpa
Dela Nyheten

Kommentera nyheten