TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2017-05-19 15:50:24
Sveriges Radio �ppnar k�llkoden f�r framtidens radio
Vid en internationell konferens i Stockholm idag lanserade Sveriges Radio projektet IRIS. IRIS �r ett projekt f�r att tillg�ngligg�ra en del av Sveriges Radios egenutvecklade programvara under en s� kallad �ppen k�llkods-licens.

Projektet IRIS ska ge fler m�jligheten att utveckla moderna l�sningar och produkter f�r radioproduktion baserade p� att ljudet transporteras i IP-n�tverk, och ocks� dela med sig av sin utveckling till andra.

- Syftet med �ppen k�llkod �r fler skall f� tillg�ng till koden, fler skall kunna vidareutveckla koden och samtidigt dela med sig av sin utveckling till andra som anv�nder koden. P� det s�ttet hj�lps fler �t att vidareutveckla koden, s�ger utvecklingschef Camilla Jettman.
Programvaran som tillg�ngligg�rs genom IRIS kan anv�ndas av andra broadcasters och leverant�r av tekniska l�sningar f�r broadcast f�r att bygga plattformar som m�jligg�r de mobila arbetss�tt som efterstr�vas. M�nga broadcasters har idag b�rjat anv�nda l�sningar f�r att transportera ljud i IP-n�tverk och flera tillverkare s�ljer produkter f�r detta men ett gemensamt problem som m�nga brottas med �r: Hur skall anv�ndare kunna hantera alla inst�llningar som m�ste g�ras och hur upplever anv�ndarna att �allt h�nger ihop� i ett system oavsett leverant�r, n�tverk eller enhet?

- Med hj�lp av den programvara vi nu lanserar som �ppen k�llkod kan man bygga l�sningar som av anv�ndare upplevs som enkla, kan hanteras av anv�ndarna sj�lva och inte �r tillverkarspecifika, s�ger Lars Hedh, chef f�r metod och utveckling.
Sveriges Radio anv�nder sj�lv programvaran i sin tekniska utveckling, bland annat i de mobila s�ndningsv�skorna, OB v�skor, som Sveriges Radio tagit fram och som ligger i absolut framkant i den tekniska utvecklingen i v�rlden.

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten